Stortinget - Møte tirsdag den 18. april 2017

Dato: 18.04.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet heve–t kl. 18.15.