Stortinget - Møte torsdag den 16. februar 2017

Dato: 16.02.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.45.