Stortinget - Møte onsdag den 17. april 2013 kl. 10

Dato: 17.04.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.03.