Høringer - Open høyring i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag den 20. mai 2009 kl. 11.30

Dato: 20.05.2009
Møteleder: Møteleiar: Lodve Solholm (FrP)(leiar i komiteen)

Dagsorden

  • Sak:

    Statens rolle i transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions (REF 6 (2008–2009))

Høyringa slutt kl. 14.28.