Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2019

Dette dokument

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2019

Henrik Asheim

Mudassar Kapur

leder

ordfører