Statens pensjonsfond 2019

Meld. St. 20 (2018-2019), Innst. 344 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 344 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet meldingen om Statens pensjonsfond for 2019. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Meldingen ble vedlagt protokollen, som betyr at Stortinget tok meldingen til orientering.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 12.06.2019