Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 17. januar 2018

Ketil Kjenseth

Åsmund Aukrust

leder

ordfører