Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

Dokument 8:239 S (2017-2018), Innst. 140 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Ivar Odnes, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 17.01.2019 Innst. 140 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Sp om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt. Stortingets flertall har vedtatt å be regjeringen foreta en vurdering av erstatningsordningene for tap av beitedyr til rovvilt og kompensasjonsordningen (FKT) og rapportere til Stortinget på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.01.2019

   Behandla i Stortinget: 31.01.2019