Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 6. desember 2018

Ketil Kjenseth

leder og ordf. for kap. 1800, 4800

Åsmund Aukrust

ordf. for kap. 1472, 1481, 1482

Per Espen Stoknes

ordf. for kap. 1410

Sandra Borch

ordf. for kap. 1411, 4411

Else May Botten

ordf. for kap. 1840, 1423

Espen Barth Eide

ordf. for kap. 1428

Liv Kari Eskeland

ordf. for kap. 1810, 4810

Terje Halleland

ordf. for kap. 1422

Lars Haltbrekken

ordf. for kap. 1420, 4420, 1474

Stefan Heggelund

Hege Haukeland Liadal

ordf. for kap. 1815, 4481

Ole André Myhrvold

ordf. for kap. 1830

Gisle Meininger Saudland

ordf. for kap. 1425

Aase Simonsen

ordf. for kap. 1820, 4820

Runar Sjåstad

ordf. for kap. 2490, 5490

Tore Storehaug

ordf. for kap. 2440, 5440

Renate Sølversen

ordf. for kap. 1400, 4400, 1412