Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2018 og forslaget til statsbudsjett for 2018

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 30. november 2017

Nikolai Astrup

leder og ordfører