Nasjonalbudsjettet 2018

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 30.11.2017 Innst. 2 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget avholdt 4. desember 2017 finansdebatten om nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 2 S (2017-2018) Finansinnstillingen. Stortinget vedtok med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, rammene for den videre budsjettbehandlingen i Stortinget. Fagkomiteene skal i løpet av desember drøfte detaljene i statsbudsjettet, og skal senest 20. desember 2017 vedta hele statsbudsjettet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.2017

   Behandla i Stortinget: 04.12.2017