Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og Freddy de Ruiter om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 8. juni 2017

Kari Kjønaas Kjos

Olaug V. Bollestad

leder

ordfører