Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Iselin Nybø og André N. Skjelstad om offentlighet rundt landmaktstudien

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. mai 2017

Anniken Huitfeldt

Elisabeth Vik Aspaker

leder

ordfører