Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Iselin Nybø og André N. Skjelstad om offentlighet rundt landmaktstudien

Dette dokument

  • Representantforslag 52 S (2016–2017)
  • Dato: 22.02.2017
  • Sidetal: 1

Innhald

Til Stortinget
22. februar 2017

Trine Skei Grande

Ola Elvestuen

Iselin Nybø

Andre N. Skjelstad