Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 25. april 2017

Kari Kjønaas Kjos

Sveinung Stensland

leder

ordfører