Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere

Til Stortinget
7. februar 2017

Kjetil Kjenseth

Iselin Nybø

Abid Q. Raja

André N. Skjelstad