Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Trine Skei Grande og Carl-Erik Grimstad om endring i § 100 (legge inn ordet «religion» i bestemmelsen)

Til Stortinget
30. september 2020

Solveig Schytz

Trine Skei Grande

Carl-Erik Grimstad