Grunnlovsframlegg frå Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om endring i § 75 eller § 120 a (grunnlovfesting av Noregs Banks representantskap)

Til Stortinget
30. september 2020

Trygve Slagsvold Vedum

Sigbjørn Gjelsvik

Nils T. Bjørke