Representantforslag om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering.

Dokument 8:242 S (2017-2018), Innst. 146 S (2018-2019)