Representantforslag om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering.

Dokument 8:242 S (2017-2018), Innst. 146 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Elise Bjørnebekk-Waagen, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 31.01.2019 Innst. 146 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen utrede og utarbeide et forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Arbeiderpartiet viste i komiteinnstillingen til at Oslo kommune har ønsket å gjennomføre et forsøk med obligatorisk innkalling, og at vaksinasjonsdekningen i Oslos bydeler varierer fra 77 til 94 prosent. Folkehelseinstituttet anbefaling er at 95 prosent av befolkningen skal være vaksinert. De øvrige partiene viste blant annet til at forslaget ikke ville ha noen praktisk konsekvens, siden alle barn i dag rutinemessig blir innkalt til kontroll ved helsestasjonene. Forslaget ble ikke vedtatt, og fikk kun støtte fra Arbeiderpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.01.2019

   Behandla i Stortinget: 05.02.2019