Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 8 S (2017-2018)

Vedtak 129

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:

  • 1. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis.

  • 2. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

  • 3. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis.

  • 4. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.

  • 5. redusere eierskapet i SAS AB helt eller delvis.

  • 6. redusere eierskapet i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS helt eller delvis.

  • 7. redusere eierskapet i Telenor ASA ned mot 34 prosent.