Munnleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

Om hvorvidt regjeringen vurderer å gi et lån til det statseide kullselskapet på Svalbard, som i praksis er en subsidie av ulønnsom kullvirksomhet

Datert: 15.04.2015
Svart på: 15.04.2015 av næringsminister Monica Mæland

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Spørsmålet går til næringsministeren og lyder:

Statseid kullproduksjon på Svalbard har lenge vært en anakronisme både i norsk oljepolitisk og i klimapolitisk perspektiv. Selve kronargumentet for norsk olje- og gassproduksjon er jo at det skal redde Europa fra det kullet som staten eksporterer til Europa fra Svalbard. Samtidig er kullvirksomheten den minst framtidsrettede virksomheten vi har på Svalbard. I går vedtok Stortinget, heldigvis, å be regjeringen komme med en plan for en bærekraftig og fornybart rettet politikk på Svalbard – i svalbardmeldingen som kommer. Samtidig vet vi altså at kullvirksomheten nå går med underskudd. Det er synd for selskapet, men bra for verden at kullprisene faller.

Selskapet har altså bedt om 450 mill. kr i lån for å sikre driften videre. Spørsmålet til næringsministeren er om regjeringen vurderer å gi et lån som i praksis er en subsidie av ulønnsom kullvirksomhet, og hva som vil være tidsperspektivet for en slik eventuell politikk – som Arbeiderpartiet har gått for og sier ikke har noe som helst med klimapolitikk å gjøre, men som kanskje regjeringen har et mer konsistent forhold til.


Les heile debatten