Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:24:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (27.11.2019 Kl. 21:25:21)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (27.11.2019 Kl. 21:25:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet to representantforslag - fremmet av henholdsvis medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet - som begge omhandlet svangerskaps-, føde- og barseltilbudet. Forslagene ble ikke vedtatt, i det regjeringspartiene stemte i mot.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar