Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet

Dokument 8:148 S (2018-2019), Innst. 39 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.11.2019 Innst. 39 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet to representantforslag - fremmet av henholdsvis medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet - som begge omhandlet svangerskaps-, føde- og barseltilbudet. Forslagene ble ikke vedtatt, i det regjeringspartiene stemte i mot.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.11.2019

   Debattert i Stortinget 26.11.2019
   Votert i Stortinget 27.11.2019