Voteringsoversikt for sak:

Statsrekneskapen 2016
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2017 Kl. 15:03:32)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar