Endringar i statsbudsjettet 2021 under Forsvarsdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 66 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i Statsbudsjettet for 2021 under Forsvarsdepartementet. i tråd med forslaget fra regjeringen. Endringene knytter seg blant annet til merutgifter for å tilrettelegge for mottak av de nye maritime overvåkningsflytene (P8) på Evenes. De første flyene kommer i 2022. Videre blir Sjøforsvaret kompensert for utgifter til en øvelse som Storbritannia haddde invitert til. Øvelsen ble avlyst på grunn av covid-19-pandemien, men utgifter hadde allerede påløpt. Totalt innebærer omgrupperingen en økt bevilging på i overkant av 306 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 15.12.2021
   Votert i Stortinget 15.12.2021