Endringar i statsbudsjettet 2021 under Forsvarsdepartementet

Prop. 19 S (2021-2022), Innst. 66 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 66 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i Statsbudsjettet for 2021 under Forsvarsdepartementet. i tråd med forslaget fra regjeringen. Endringene knytter seg blant annet til merutgifter for å tilrettelegge for mottak av de nye maritime overvåkningsflytene (P8) på Evenes. De første flyene kommer i 2022. Videre blir Sjøforsvaret kompensert for utgifter til en øvelse som Storbritannia haddde invitert til. Øvelsen ble avlyst på grunn av covid-19-pandemien, men utgifter hadde allerede påløpt. Totalt innebærer omgrupperingen en økt bevilging på i overkant av 306 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 15.12.2021
   Votert i Stortinget 15.12.2021