Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 13.12.2021 Innst. 81 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet for 2021 under Samferdselsdepartementet (Prop. 29 S) og Kommunal- og distriktsdepartementet (Prop. 24 S, kapitlene om IKT-politikk). Regjeringens forslag til endringer i inneværende års budsjett ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.2021

   Debattert i Stortinget 20.12.2021
   Votert i Stortinget 20.12.2021