Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang