Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang