Representantforslag om å flytte den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem

Dokument 8:190 S (2020-2021), Innst. 505 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Christian Tybring-Gjedde, Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Morten Wold, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 19.05.2021 Innst. 505 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å flytte den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 09.06.2021
   Votert i Stortinget 10.06.2021