Representantforslag om å flytte den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem

Dokument 8:190 S (2020-2021), Innst. 505 S (2020-2021)