Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å flytte den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (10.06.2021 Kl. 15:11:46)
 2. 1b Alternativ votering

  (10.06.2021 Kl. 15:11:46)
 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å flytte den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger