Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til bolig)

Dokument 12:15 (2019-2020)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (SV)

Saksgang