Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til bolig)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (SV)

Saksgang