Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (om opphevelse av odels- og åsetesretten)

Dokument 12:7 (2019-2020)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (FrP)

Saksgang