Representantforslag om opprydding av gruveforurensing i Folldal

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Else-May Norderhus, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nils Kristen Sandtrøen, Terje Aasland, Tone Merete Sønsterud Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (A), (SV) Tilråding levert 21.01.2021 Innst. 187 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Ap og SV om opprydding av gruveforurensing i Folldal. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.01.2021

   Debattert i Stortinget 02.02.2021
   Votert i Stortinget 02.02.2021