Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 17.06.2020 Innst. 360 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett for 2020 og økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet (fase 3). Norge har en mindretallsregjering bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. For å få regjeringens forslag vedtatt i Stortinget, må regjeringspartiene danne flertall med ett eller flere av opposisjonspartiene. Dette krever en fremforhandlet avtale som innebærer noen endringer i forhold til regjeringens forslag. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti inngikk derfor avtale med Fremskrittspartiet for å få flertall, og regjeringens forslag ble som følge av dette endret på flere punkter. Endringene fremgår av Innst. 360 S (2019-2020).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.06.2020

   Debattert i Stortinget 19.06.2020
   Votert i Stortinget 19.06.2020