Representantforslag om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager

Dokument 8:113 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Roy Steffensen, Silje Hjemdal Saka er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang