Representantforslag om grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud

Dokument 8:24 S (2019-2020), Innst. 167 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Karin Andersen, Torleif Hamre Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 25.02.2020 Innst. 167 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å sikre grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud. Forslagene fikk ikke flertall, og ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.02.2020

   Debattert i Stortinget 17.04.2020
   Votert i Stortinget 17.04.2020