Representantforslag om regulering av cruisenæringen

Dokument 8:9 S (2019-2020), Innst. 202 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 19.03.2020 Innst. 202 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om regulering av cruisenæringen. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. En rekke mindretallsforslag ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.03.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020