Representantforslag om regulering av cruisenæringen

Dokument 8:9 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling forelegges for energi- og miljøkomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang