Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten

Dokument 8:152 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Trygve Slagsvold Vedum Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang