Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet

Dokument 8:148 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang