Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla lovsaka første gong. Ventar på andre gongs behandling.

Lovforslag frå Geir Pollestad, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 22.10.2019 Innst. 25 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslag om lovendringer i finansavtaleloven for å styrke kontantenes stilling ble forkastet mot stemmene fra Senterpartiet.

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.10.2019

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 07.11.2019
   Votert i Stortinget 07.11.2019