Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

Dokument 8:147 L (2018-2019)

Merknad

Finanskomiteen imøteser skriftlige innspill til Dokument 8:147 L (2018–2019) Representantforslag om å styrke kontantenes stilling. Innspill sendes til finans@stortinget.no innen 20. september kl. 16.00.

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Geir Pollestad, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik Saka er til behandling i finanskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang