Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2018

Dokument 9 (2018-2019), Innst. 341 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Noregs Bank Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 341 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Dokument 9 fra representantskapet i Norges Bank. Representantskapet er Stortingets "forlengede arm" i banken, og fremmer årlig en rapport om kontrollen med bankens virksomhet. Rapporten ble vedlagt protokollen, og Stortinget har med dette tatt rapporten til orientering.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 12.06.2019