Innstilling fra finanskomiteen om Rapport fra Norges Banks representantskap for 2018

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2019

Henrik Asheim

leder og ordfører