Representantforslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge

Dokument 8:104 S (2018-2019), Innst. 353 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Martha Tærud, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 353 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslag om å sikre at bedrifter hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge ble forkastet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 14.06.2019