Kommuneproposisjonen 2020

Prop. 113 S (2018-2019), Innst. 405 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 405 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Prop. 113 S (2018-2019) Kommuneproposisjonen 2020, jf. Innst. 405 S (2018-2019), jf. Innst. 113 S (2018-2019). Stortinget har vedtatt å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 434 mill. kroner for 2020. Beløpet bevilges over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 18.06.2019