Representantforslag om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet

Dokument 8:61 S (2018-2019), Innst. 176 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Steinar Ness, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 19.02.2019 Innst. 176 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har handsama eit representantforslag om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod for heile landet. Forslaget vart ikkje vedteke.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.2019

   Behandla i Stortinget: 05.03.2019