Representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning

Dokument 8:53 S (2018-2019), Innst. 186 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Leif Audun Sande, Lise Christoffersen, Arild Grande Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 05.03.2019 Innst. 186 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om forbedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.03.2019

   Behandla i Stortinget: 26.03.2019