Representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning

Dokument 8:53 S (2018-2019), Innst. 186 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Leif Audun Sande, Lise Christoffersen, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 05.03.2019 Innst. 186 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om forbedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2019